Odyzee College (1)

Passief Bouwen

Passief Bouwen is een bouwconcept waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de energie van de zon. In een passief gebouw is het van belang dat er zo weinig mogelijk energievraag is voor koeling en verwarming. In het ‘stookseizoen’ wordt de aanwezige warmte zo goed mogelijk vastgehouden en zoveel mogelijk gratis zonnewarmte ingevangen. De warmte van de ventilatielucht wordt hergebruikt om het gebouw warm te houden. In de zomer wordt ongewenste opwarming (ook door de zon) zoveel mogelijk voorkomen en wordt de lagere nachttemperatuur benut om het gebouw ’s nachts deels af te koelen. Het resultaat is een veel stabieler binnenklimaat met kleinere temperatuurpieken en dalen. Een uitgekiende installatie zorgt voor een frisse en gezonde luchtkwaliteit.

In Nederland is de aandacht tot nu toe vooral uitgegaan naar het bouwen van passieve woningen. Rothuizen is al jaren breder georiënteerd en richt zich met passief bouwen ook op andere sectoren dan de woningbouw. Vooral in projecten voor scholen, kantoren en historische gebouwen heeft Rothuizen haar expertise op het gebied van passief bouwen laten zien. Zo is de eerste passieve brede school van Nederland door ons gerealiseerd. En hebben we het eerste passieve rijksmonument van Nederland opgeleverd.

Rothuizen heeft al diverse projecten met het Passief Bouwen label gerealiseerd of in uitvoering: