Header thema BIM

BIM

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Dit is een virtueel 3-D model waarmee niet alleen ruimtelijke eigenschappen van een gebouw inzichtelijk gemaakt worden, maar dat ook aanvullende informatie kan bevatten. BIM maakt het mogelijk gezamenlijk een virtueel gebouw te bouwen waarbij conflicten tussen de verschillende disciplines gevisualiseerd worden. BIM zorgt ervoor dat alle betrokken partijen over dezelfde gegevens beschikken. Door afspraken te maken over het uitwisselen van modellen, het tekenniveau en het ordenen van gegevens, kunnen voorbereiding en uitvoering efficiënter en met minder faalkosten gerealiseerd worden. Rothuizen heeft hiervoor een BIM-protocol opgesteld. BIM betekent per definitie samenwerking en delen.